יהודי מאילת

כסלו תשע"ג. קריית ים נרגשת.
הרבי מקאלוב, שהגיע ארצה בפעם השנייה השנה , שוטף נשמות בקריות שסביב חיפה.
אל בית הכנסת נכנס יהודי חסידי, שכל חזותו אומרת יראת שמים. פיו נפער בתדהמה מיד כאשר עיניו נפגשות בהדרת קודשו של הרבי.
מקורבי הרבי, שקיבלו את פניו במאור פנים, יכלו בקושי להבין את האברך, שדיבר בקול נחנק: "לפני כחמש עשרה שנה הייתי באילת לחופשה. הייתי מנותק מכל זיק של יהדות. לא ידעתי מה זה שבת, תפילין, אפילו יום כיפור לא אמר לי מאומה. המשפחה שלי כבר מנותקת מזה דורות מהיהדות.
בעודי מטייל באפס מעש בעיר הדרומית, אני מבחין בהתקהלות של אנשים בסמוך לבית כנסת. סקרנות ניצתה בי, וניגשתי לראות במה מדובר. נאמר לי כי בבית הכנסת יושב רב גדול מניו יורק, המאציל מברכותיו להמונים. 'מה יש לי להפסיד' – הרהרתי. דווקא בגלל שהייתי כה רחוק וכה מנוכר מהדת, לא ראיתי כל פגם או מעלה בכך שאני נכנס לבית כנסת ופוגש רב.
רק נכנסתי לבית הכנסת, אני מבחין ברבי שבא מולי, וממהר להושיט לי את ידו במאור פנים. עוד בטרם עיכלתי את הנעשה, החל הרבי לשוחח עמי, כשהוא מקרין אהבת ישראל מופלגת. הוא ביקש ממני לשמור שבת ולהניח תפילין, וללא היסוס השבתי בחיוב, בלי שאדע מה זה ועל מה זה.
השיחה הזו לא נתנה לי מנוח. מיד לאחר מכן תרתי אחר שיעורי תורה ויהדות, ועד מהרה נשאבתי כמגנט לעולם התורה והתשובה. כעבור תקופה קצרה שבתי לאלוקי והקמתי בית כשר בישראל. בכל אותה תקופה, לא ידעתי מי היה הרבי הזה, שבשיחה אחת הצליח להבעיר בלבי אש שהייתה כבויה מזה דורות…
היום חלפתי כאן, וכשראיתי את המודעות עם תמונת הרבי, הוכיתי בהלם! הן זהו הרבי שאותו מחפש אני כבר חמש עשרה שנה כדי לומר לו תודה. שנים ארוכות אני מנסה להתחקות אחרי אותו רבי ולא הצלחתי, ופתאום אני מוצא אותו. הגעתי לומר דבר אחד: תודה!"…