היה שותף

הפעילות העניפה של מוסדות תורה וברכה שע"י האדמו"ר מקאלוב – אליה נחשפת באתר זה, ממומנת  ע"י האדמו"ר שליט"א, ללא כל תמיכה ומימון של גוף ציבורי זה או אחר.

 

כעקרון וכחוק בל יעבור – האדמו"ר שליט"א אינו נוטל מקהל מבקשי עצתו וברכתו אף לא פרוטה אחת!

כל מי שבא להתברך וניסה למסור כספים לאדמו"ר שליט"א – זוכר את החומה הבצורה בה ניתקל עם סירובו של האדמו"ר לכך…

רבים מכם שזכו ליטול עצה פנים מול פנים, והתברכו מהאדמו"ר שליט"א   – ודאי מכירים את הכיתוב המפורסם "נא לא להביא כסף…" המתנוסס על מודעות הרחוב ועל הפירסומים השונים.

יחד עם זאת – אנו, חבר הפעילים במוסדותיו של האדמו"ר, המודעים היטב להיקף ולכובד המעמסה המוטלת על כתפי האדמו"ר – ראינו לנכון לתת אפשרות לכל החפץ לקחת חלק בפעילות העניפה – להוזיל מכספו לכיסוי ההוצאות של כלל הפעילות העניפה.

לכן – במסגרת האתר אנו נותנים  אפשרות ליטול חלק ולהיות שותפים במפעל גדול זה .

לתרומה