אודות האדמו"ר

כ’’ק האדמו"ר ממשיך שלשלת הקודש של כמאתיים ושלושים שנה מאבותיו הצדיקים מנהיגי עדות חסידים בהונגריה – רומניה – פולניה, והגיע מאירופה אחרי השואה ביחד עם הוריו לניו יורק.

בשנת תשל"ח, עת נסתלק כ"ק האדמו"ר רבי מנחם שלמה מקאלוב זצ"ל, החמישי לשושלת קאליב, עלה בנו האדמו"ר שליט"א לכהן תחתיו ולשבת על כיסא אבותיו, כיסא שהיה מוצב בויליאמסבורג שבארה"ב.

רוח ד' אשר נחה על כ"ק האדמו"ר שליט"א ניכרה על פניו לצדיקים גדולי עולם עוד בהיותו עלם צעיר. כאשר הגיע לראשונה לארה"ק נסע לנתיבות להתברך מהצדיק הבבא סאלי זי"ע. כאשר נכנס אל הקודש פנימה קיבלו הבבא סאלי זי"ע בהתייחסות מיוחדת שהייתה שמורה אצלו לאנשים מיוחדים. כיבדו וחיבבו עד מאוד וציוה לערוך סעודה לכבודו ושהו יחדיו שעה ערוכה.

כ’’ק האדמו"ר חוסך מזמנו היקר ועוזב תלמידיו ועדת חסידיו ונודד ברחבי העולם להגיע לכל קהילה יהודית, מזה כארבעים שנה בלי הפסק, ובמשך השנים ביקר  ב-60 מדינות ברחבי העולם ובמאות בתי ספר, והכול רק כדי לחזק, לעודד, לברך, ולייעץ לגברים ונשים בחורים ובחורות מכל עדות והחוגים ומכל הגילים, ולעודדם ולברכם מעומק הלב.

אלפים שהגיעו לכ’’ק אדמו"ר מלאי בעיות ומרי נפש אחרי שיחה אישית קצרה, יוצאים משם מלאים שמחה ותקווה ופתרון לבעיותיהם, כאשר האדמו"ר לוחץ את ידיהם בלחיצה כזו שממיסה לבבות ומראה  להם את כוחות הטמונים בהם והפוטנציאל שלהם בחיים, כדי לתת להם כוחות נפש להצליח במסע החיים. והכול ללא קבלת כל תמורה .

גישה מיוחדת יש לאדמו"ר בענייני חינוך הילדים. במבט קצר אחד הוא חודר לנבכי הנפש של ילדים וצעירים. בהרבה מקומות בעולם ישנם אנשים צעירים שיכולים להעיד שהברכה, העצה וההדרכה של האדמו"ר העמידו אותם על הרגלים. ממש הצילו אותם לכל החיים. בחורים צעירים שהיו על סף עולם הפשע ואפילו בסמים כשבאו אל האדמו"ר שליט"א, התחזקו ועלו על הדרך הישרה.


תולדות החסידות.


רבי יצחק אייזיק טויב נולד לרבי משה יחזקאל בשנת תק"ד (1744))בעיירה סרנץ' בהונגריה. רבי לייב שרה'ס מצאו ונתן סכום כסף לאמו לפרנסת ביתה ולקחו לרבי שמעלקא מניקלשבורג. אחר שגדל חזר להונגריה לעיירה קאליב והיה האדמו"ר החסידי הראשון בהונגריה. נפטר בז' באדר תקפ"א (1821). ביום השנה היו עולים לקברו מכל רחבי הונגריה.

איור המתאר את רבי יצחק אייזיק מייסד חצר קאליב

אחר פטירת רבי יצחק אייזיק כיהן בנו רבי משה חיים בעיירה רוזדול ("ראזלא") שבגאליציה ונפטר בכ"ו בתמוז תקצ"א. .

אחר פטירת רבי משה חיים כיהן אחריו בנו רבי שלמה מראזלא, נולד בערך בשנת תק"פ ונפטר בג' בחשוון תרמ"א.

אחר פטירת רבי שלמה כיהן אחריו בנו רבי יהודה צבי מראזלא שנפטר בא' בסיוון תרמ"ו.

לאחר פטירתו של רבי יהודה צבי כיהנו שלושה מבניו כאדמו"רים, רבי פנחס חיים מראזלא, רבי משה מקאלוב ורבי אברהם מרדכי שלום מפומורין-סאסוב.

רבי משה חזר לקאליב, עירו של סב סבו רבי יצחק אייזיק וכיהן שם כאדמו"ר. חיבר את הספר "עת רצון". נפטר בבודפשט בכ' באייר תרצ"ו.

בית הכנסת בעיירה קאלוב

אחריו כיהן בנו רבי מנחם מנדל שלמה. נולד בשנת תרס"ב. עבר לגור במיהאיפאלווא שבטרנסילבניה (זיבענברגען) שם התגוררו חסידי קאליב רבים. לאחר מכן עבר לאראד.

אחר מלחמת העולם השנייה בשנת תש"ו עלה לארצות הברית והתגורר בברוקלין בשכונת בורו פארק ולאחר מכן בויליאמסבורג.

האדמו"ר נפטר d. 4 Shevat 1978

ונקבר בארה"ב
Washington Cemetery
104 Deans Rhode Hall Road
Monmouth Junction (Deans), NJ 08852
(Ohel in the Pupa Section, at the end of South First Street)

קברו של האדמו"ר הקודם

קברו של האדמו"ר הקודם

 


 האדמו"ר הנוכחי


 

האדמו"ר הנוכחי רבי משה מקאלוב, הינו בנו של רבי מנחם מנדל שלמה

 

בניו של האדמו"ר הם:

חתניו הם: