חנוכה
מפי הרב: הרב לוינשטיין
בתאריך: 29 באוגוסט 2014

תיאור השיעור