דור הטכנולוגיה והפייסבוק …
מפי הרב: הרב מרדכי נויגרשל
בתאריך: 29 באוגוסט 2014

תיאור השיעור