אודותינו

מוסדות תורה וברכה הוקמו ע"י האדמור שליט"א לפני כ- 10 שנים כדי לתת מענה להתעוררות הגדולה שצברה תאוצה בשנים האחרונות לחזור למקורות ולהתחזק בשמירת התורה והמצוות.
משראה האדמו"ר שמגמה זו צוברת תאוצה ב"ה, עמד על כך שצריך לייסד מנגנון מסודר לטיפול ולמעקב בפונים הרבים הצמאים לדבר ה'.
צוות רבנים גדול הופקד על המלאכה לצד רבניות ומזכירות.
האדמו"ר הקים משרד מיוחד בארץ בו עובדים לא פחות מ-90 גברים ונשים אותם האדמו"ר בוחר באופן אישי, העומדים בקשר עם האנשים בכל רחבי העולם .
אחד מהדברים המיחדים את האדמו"ר שליט"א הוא שגם לאחר הפגישה עימו הוא נשאר בקשר ודואג לשלומו של כל אחד ואחת, לכן כל מי שפוגש את האדמו"ר מתבקש למלא טופס עם פרטיו כאשר המטרה היא לשאול בשלומם ולעזור להם להתקדם במהלכים החדשים שבחרו בחייהם, כאשר האדמו"ר מתייחס לכל שאלה ובקשה המובאת לפניו בצורה רצינית מאוד, ומתפלל עבור כל אחד מהם.

עם השנים, עמדה הנהלת הארגון על הצורך באתר אינטרנט שיוכל לשמש במה ותל תלפיות לכל הפונים הרבים – הצמאים לדבר ה'.
מתוך עמידה על הצרכים המגוונים הגענו לאפיון מקיף אשר בכוחו לתת מענה נכון לכל פונה ודורש.
הנה הוא לפניכם האתר החדש של מוסדות תורה וברכה בראשות כ"ק האדמו"ר מקאלוב שליט"א.