ברוכים הבאים לאתר של האדמו"ר מקאלוב

כ’’ק האדמו"ר ממשיך שלשלת הקודש של כמאתיים ושלושים שנה מאבותיו הצדיקים מנהיגי עדות חסידים בהונגריה – רומניה – פולניה,

והגיע מאירופה אחרי השואה ביחד עם הוריו לניו יורק.

בשנת תשל"ח, עת נסתלק כ"ק האדמו"ר רבי מנחם שלמה מקאלוב זצ"ל, החמישי לשושלת קאליב,

עלה בנו האדמו"ר שליט"א לכהן תחתיו ולשבת על כיסא אבותיו, כיסא שהיה מוצב בויליאמסבורג שבארה"ב.

רוח ד' אשר נחה על כ"ק האדמו"ר שליט"א ניכרה על פניו לצדיקים גדולי עולם עוד בהיותו עלם צעיר.

 קרא עוד

קבלת קהל הצג הכל הקודם הבא

אמרת השבוע הצג הכל הקודם הבא

הדרכות מעשיות לקיום מצוות

הצג עוד שיעורי תורה

ארכיון שיעורי תורה

הצג עוד שיעורי תורה